Nordsjællands Port Center - Hvorfor?

Hvorfor?

Garageporte

  • Skal kunne benyttes trygt og sikkert af hele familien hver dag.
  • Er ofte husets facade mod omverden, og bør tilpasses det aktuelle miljø.
  • Bør kræve et minimum af vedligeholdelse.
  • Forsynet med automatisk portåbner holder længere.
  • Bør være en investering som rækker langt ud i fremtiden.
  • I en god kvalitet koster ikke mere, men giver blot større glæde.
  • Reservedele skal til stadighed kunne leveres, hvis uheldet er ude.
  • Giver dig ekstra og sikker opbevaringsmulighed.
  • Er en ekstra tryghed for “privatliv” i garagen.
  • Findes i mange varianter – Vælg kvalitet frem for dårlige oplevelser.

Den private bolig
Mange boligejere vælger ud fra flere betragtninger i dag at sætte en ny garageport i deres carport eller eksisterende garage.

Dels ønsker boligejeren at lukke deres eksisterende carport eller bygge en ny garage. Garagen benyttes ofte som et sted man stiller ting hen, som ikke umiddelbart kan finde plads andre steder. Hertil selvfølgelig ly for bilen.

Endvidere dels for at skabe lidt “privatliv” i deres carport/garage, og derved usynliggøre om bilen er hjemme. Dette grundet en desværre stadig stigende kriminalitet.

Designvalget i såvel garage og port er med til at give huset karakter og det er derfor vigtigt med en sammenhæng mellem husets øvrige bygningsdele, herunder døre/vinduer, vindskeder, farver og materialevalg. Med de senere års stadig stigende huspriser er sammenhængen med det samlede bygningsindtryk en vigtig faktor.

Garageportens trods alt store flade kræver her en særlig stor opmærksomhed.

Hos Nordsjællands Port Center ApS har vi den fornødne erfaring og tilbyder alle vore kunder en personlig vejledning med disse forhold.

I valget af garageport bør sikkerheden ved anvendelsen af denne tages med som en vigtig faktor. Tidligere havde dette, som så mange andre sikkerhedsmæssige forhold, ikke den store betydning. I takt med den øgede brug af automatiske garageporte, som i dag udgør over 90% af alle nye garageporte, er forbrugerne blevet langt mere opmærksomme på sikkerheden. Mange ulykker ved automatiske porte skyldes utilstrækkelig sikkerhed som fx trykvagt og ikke mindst udtjente garageporte. Manuelle porte var tidligere og er fortsat skyld i ulykker. Herunder vildfarende fjedre og vippearme. Man bør stille sig selv spørgsmålet: “Er jeg tryg ved, at også børnene benytter familiens garageport?”. Skal der spares i privatbudgettet bør det i hvert fald ikke være på det sikkerhedsmæssige.

Den private garageport er og bør være en engangsinvestering som designmæssigt skal være tidløs og af en kvalitet som kan tåle at blive brugt. I valget af ny garageport er det derfor af største betydning at vælge et anerkendt produkt, der kan indfri kravene til sikkerhed og kvalitet, og som samtidig kan garantere for levering af reservedele.

Kvalitet koster nødvendigvis ikke mere, men giver større glæde og tryghed for hele familien, i anvendelsen af porten.

Derfor!

Erik Hein Kristiansen