Tjek din port - Sikkerheden er vigtig! - Nordsjællands Port Center

Tjek sikkerheden på din garageport
– Hvor sikker er porten?

At få fingrene i klemme i en garageport eller at få porten ned over sig er en ubehagelig oplevelse. Og selvom den slags skader er mere undtagelsen end reglen, skal alle garageporte leve op til europæiske sikkerhedsstandarder under DS/EN 13 241-1. Men hvordan sikrer husejeren, at portens sikkerhed lever op til lovkravene? Her er uddrag fra en tjekliste til husejerne, fra portleverandøren Hörmann, som er let at anvende, når boligejeren ønsker at tjekke sikkerheden i porten.

Hensigten med lovkravene om sikkerhed er at minimere tilfælde af skader og uheld i forbindelse med garageporte. Hermed er boligejeren og ikke mindst boligejerens børn og legekammerater bedre sikret mod at komme til skade i garageporten. Det er boligejeren, som skal undersøge om garageporten lever op til den nye standard. Især hvis porten er af ældre dato, kan teknikken være forældet, eller i værste fald livsfarlig.

Er porten ikke sikret, er det for eksempel muligt at få fingrene i klemme mellem ledhejseportens portsektioner – især små børnefingre. Her skal afstanden være mindre end 4 mm. For det andet kan man skære sig på ubeskyttede stålwirer, der løber i siden og bærer porten.

Ifølge den nye sikkerhedsstandard skal porten være forsynet med en fingerklemssikring, være beskyttet mod indgreb i sidekarmene og have en faldsikring, der forhindrer nedstyrtning. Desuden skal porten have en frakoblingsautomatik, så den automatisk og omgående stopper, hvis den rammer genstande eller personer på vejen ned.

“Der er i tidens løb solgt mange porte til forbrugere, hvor sikkerheden er helt utilfredsstillende. Og selvom de fleste porte til private i dag lever op til lovkravet om sikkerhed, oplever vi, at mange boligejere stadigvæk er i tvivl om, hvad der skal til for at både ting og personer er beskyttet så godt som muligt”.

Hörmann har altid været på forkant med sikkerheden for private og professionelle, uanset hvilket produkt man leverer. Hörmann har udover tjeklisten også udviklet patentløsninger, der gør det muligt for boligejeren uden besvær at opgradere sin port til at overholde den nye sikkerhedsstandard.

Der findes to typer porte til private: Ledhejseporten og den klassiske vippeport.

Her er uddrag fra en tjekliste, som giver boligejeren mulighed for selv at udføre et hurtigt sikkerhedstjek på porten.

Er du indehaver af en ledhejseport bør du f.eks. tjekke om:

  • Ledhejseporten er forsynet med fingerklemssikring både indvendigt og udvendigt mellem portsektionerne (Spalten skal være mindre end 4 mm.). Lodrette kørerskinner indkapslet, så man ikke kan stikke hånden ind.
  • Porten er sikret mod at falde ned.
  • Porten standser med torsionsfjederteknik efter maks. 300 mm i tilfælde af fjederbrud.
  • Stålwirerne føres indvendigt mellem portbladet og karmen, så der ikke er risiko for at komme til skade.
  • Garage-ledhejseporte med portåbnere overholder lukke-kraften iht. DS/EN 12341-1.

Er du indehaver af en vippeport bør du f.eks. tjekke om:

  • Der er en sikkerhedsafstand på 25 mm. mellem vippearmen og karmen.
  • Der er monteret beskyttelseskappe på vippearmen, så man ikke utilsigtet kan stikke hånden ind.
  • Portbladet er sikret mod at falde ned.
  • Fjedrene er sikret mod at kunne springe af.
  • Skinnerne er udført, så rullerne ikke kan afspores.

Kontakt Nordsjællands Port Center for yderligere råd og vejledning omkring sikkerheden ved dine porte.