Nordsjællands Port Center - Fastservice

Fastservice

Fastservice aftale tilbydes såvel til vore kunder med private garageporte og til virksomheder.
Uanset om det drejer sig om den enkelte garageport eller et større portanlæg har vi løsningen for dig der ønsker kontinuerlig, sikker drift af din port.
På samme måde som med f.eks. biler, er en løbende vedligeholdelse og kontrol billigere i længden.
Fastservice aftaler kan tegnes for f.eks. 1 år, og så længe du ønsker.

Kontakt Nordsjællands Port Center og få et godt tilbud på en fastservice aftale.

Alm. fastservice
Fastservice sikrer dig, at NPC min. én gang årligt (afhængig af hvor hyppigt porten benyttes) efter aftale foretager et servicebesøg. Dette omfatter vedligeholdelse med almindelige justeringer – dvs. efterspænding af fjedre, justering af ruller og smøring mm., samt sikkerhedskontrol af porten, således at den efterkommer Arbejdstilsynets lovpligtige krav til kontrol. Der aftales en fast pris på dette servicebesøg.

Med fastservice sørger vi for, at din port løbende er i funktionsmæssig god stand. Servicebesøg med teknisk vedligeholdelse ydes inden for NPC’s normale arbejdstid og omfatter reparation, justering, smøring samt de til evt. reparation nødvendige reservedele. Evt. defekte dele, timer og kørsel for øvrige reparationer ud over almindelige justeringer betales efter regning, som du altid godkender før reparation/udskiftning.Servicebesøget opfylder Arbejdstilsynets krav iflg. Maskindirektoratet og den udarbejdede servicerapport kan benyttes som dokumentation overfor Arbejdstilsynet.

Tilkaldetid for standardservice er normalt 48 timer, hvis andet ikke er specificeret i “Kontrakt for service af produkterne”.

Af hensyn til hurtigere fejlfinding og en effektiv service bør servicemontøren informeres om usædvanlige hændelser.

Ring til Nordsjællands Port Center og hør mere om en fastservice aftale på tlf.: 4499 0019.