Nordsjællands Port Center - Service på låger og automatik

Service på låger og automatik

Service på manuelle låger ud over almindelig vedligeholdelse er normalt ikke nødvendig.
Der kan dog opstå problemer og du er altid er velkommen til at kontakte Nordsjællands Port Center omkring et servicebesøg.
Service på automatiske er låger kræver en større bevågenhed i det der her er tale om en sikkerhedsmæssig risiko for personskade.

Følgende bør løbende kontrolleres:

  • Kontrol af fastgørelsen af motorenheden.
  • Kontrol af slidtage på forbindelsen mellem motor og låge/port.
  • Kontrol af sikkerhedsudrustning.

Er der opstået fejl på den automatiske låge bør dette af hensyn til din sikkerhed afhjælpes af fagfolk.

Serviceabonnement kan tegnes ved kontakt til:
Nordsjællands Port Center ApS