Nordsjællands Port Center - Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål vedrørende din port kan du stille det her.

Vi har samlet spørgsmål sammen af almen interesse, som løbende vil blive publiceret her på siden.


Min motor går i stå på vej op/ned?
Årsagen kan være mange ting, men prøv flg:
Frigør porten med frikoblingen fra automatikken og kør med porten manuelt op og ned. Mærk efter om dette funktionere.
Tænd og sluk for motoren, lad den køre helt op/ned to gange i træk. Den har nu genindlært trækkraften.


Hvor langt inde i garagen skal el-udtaget til automatikken opsættes?
Dette afhænger selvfølgelig af portens højde, men på alm. garageporte med en højde op til 2225 mm. vil det være 3400 mm. midt for porthullet inde i garagen.
Ved højere porte kontakt NPC.


Hvor meget sideplads kræver en Hörmann hejseport?
Ved garageporte normalt 90 mm. i begge sider.
Ved garageporte med specialbeslag f.eks stigende kørerskinner 390 mm.
Ved industriporte normalt 120 mm. i begge sider + evt. plads for automatik.


Hvor meget fri overhøjde skal der være over porthullet inde i garagen?
Dette afhænger af det aktuelle portbeslag og vil normalt være som flg.
Hejseporte med trækfjedre 110 mm. + 30 mm. for evt. automatik.
Hejseporte med N (normal) beslag og torsionsfjedre (dreje) 220 mm. + 30 mm. for evt. automatik.
Hejseporte med L (lavtløft) beslag og torsionsfjedre (dreje) 110 mm. + 30 mm. for evt. automatik.


Kan man montere porten helt fremme i lysningen?
Dette er muligt med et specielt beslagssæt som fastgøres sideverts.


Hvad gør jeg hvis porthullet er højere end porten?
Her kan feks. opsættes et overparti/overkarm af træ eller et løst portpanel.


Hvor længe kan jeg få reservedele til mine Hörmann produkter?
Hörmann har 10 års reservedelsgaranti, derfor op til 10 år efter endt produktion.


Min fjernbetjening virker ikke!
Udskift eventuelt batteriet. Ved lave temperaturer nedsættes effekten. Programmer eventuelt på ny.


Kan jeg få en gangdør i porten?
Dette er muligt med porttypen Hörmann LPU 40 såvel linierede som fyldningsporte i Woodgrain ved vippeporte med maks. bredde på 3000 mm. Det er muligt at få gangdøre til alle porttyper – dog ved siden af porten i stedet for i porten.


Er det muligt at få havelågen til at åbne med samme fjernbetjening som til garageporten?
Dette er muligt med ens modtagere på begge dele, som kan leveres til alle motortyper.